Virtuálna asistentka

V prípade, že máte aktivity na ktoré jednoducho nemáte čas, môžete tieto realizovať prostredníctvom našej služby „virtuálnej asistentky“.

Služba zahŕňa napr. nasledovné činnosti:

 • Spracovanie poštovej dokumentácie
 • Prijatie a vybavovanie telefonických hovorov s následnou informáciou pre klienta s poskytnutím všetkých získaných informácií
 • Príprava zmlúv, faktúr, odosielanie faktúr, príprava dokumentov na spracovanie pre účtovnú kanceláriu
 • Tvorba prezentačných materiálov, letákov, plagátov, reklamných tabúľ,
 • Tvorba PPT prezentácií, zabezpečenie dataprojektou
 • Zabezpečenie reklamných predmetov aj s podtlačou a ich rozposielanie
 • Tvorba prezentačných web stránok s naplnením obsahu
 • Tvorba eshopov s naplnením obsahu
 • Analýza trhu a konkurencie – spracovanie registrov
 • Zabezpečenie úradných aj neúradných prekladov
 • Zabezpečenie prepisu textov, vytváranie hlavičkových listov, dokumentov, tabuliek
 • Organizovanie firemných stretnutí, porád,…
 • Spracovanie podnikateľských zámerov pre účely získania príspevkov na zabezpečenie a udržanie pracovných miest, spracovanie zámerov na získanie príspevku na začatie vykonávania alebo prevádzkovania SZČ, zabezpečenie príspevku na založenie s.r.o.

 

Cena za poskytovanie služieb „virtuálnej asistentky“ je 6 až 12,-eur za hodinu, komplikované činnosti a činnosti kde nie je možné ustanoviť reálny čas výkonu činnosti je dohodnutý individuálne s klientom.