Daňové poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytuje svoje služby aj v oblasti daňového poradenstva. Daňové poradenstvo slúži na to, aby Ste svoje povinnosti v oblasti daní plnili presne a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak si svoje daňové povinnosti neplníte, či už vedome alebo nevedome vystavujete sa nebezpečenstvu protizákonného konania. Takéto Vaše konanie môže viesť k sankciám zo strany štátu. Neplnenie svojich daňových povinností, môže smerovať až k páchaniu trestného činu. Konkrétne sa jedná o trestné činy hospodárske v zmysle piateho oddielu V. Hlavy zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Ak si nie ste istý svojimi povinnosťami je na mieste využiť naše služby. Číslo nášho osvedčenia v Slovenskej komore daňových poradcov je 143/2015. Nami poskytované služby sú vykonávané v súlade so zákonom č. 78/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov a aj v súlade s ostatnými právnymi predpismi, čo zaručuje registrácia v Slovenskej komore daňových poradcov.

V zmysle zákona naša činnosť spočíva hlavne:

  • v poskytovaní poradenstva pri zisťovaní základu dane,

  • v poskytovaní poradenstva pri plánovaní daní,

  • a zároveň v poskytovaní stanovísk a vysvetlení pre klientov pri aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

Zjednodušene povedané, vieme Vám poskytnúť veľkú pomoc pri plnení Vašich daňových povinností v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky. Naša spoločnosť má početné skúsenosti v tejto oblasti a Naši klienti sú vždy spokojní. 

V prípade záujmu o daňové poradenstvo nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu: info@rodof.sk, prípadne telefonicky na tel: 0948 507 653, 0905 974 923