O nás

Vedenie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy a poskytovanie ekonomického poradenstva je našim kľúčovým predmetom podnikania už takmer druhé desaťročie. Začiatky podnikania ešte formou živnostenského podnikania, ktoré sme vykonávali od roku 1995 boli postupne transformované na obchodnú spoločnosť. V súčasnosti prostredníctvom spoločností RODOF plus, s.r.o. a RODOF, spol. s r.o. aktívne vykonávame účtovné služby, mzdovú a personálnu agendu, realizujeme lektorskú činnosť v oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky a podnikania, poskytujeme ekonomické poradenstvo, spracovávame podnikateľské zámery na získanie dotácií a úverov a rôzne iné činnosti, ktoré požadujú naši klienti.

V súčasnosti vedieme účtovníctvo 150tim klientom z celého Slovenska. V prevažnej miere sú to obchodné spoločnosti (s.r.o.), SZČO (samostatne zárobkové činné osoby – živnostníci), neziskové organizácie a občianske združenia.

Našou najväčšou snahou je vykonávať účtovné služby na tej najvyššej kvalitatívnej úrovni, a z tohto dôvodu naši zamestnanci absolvujú ročne takmer sto rôznych vzdelávacích seminárov a kurzov. Dôležitým faktom je, že v rámci nášho regiónu nie sme najlacnejšou alternatívou pre podnikateľské subjekty, ale výsledky daňových kontrol, ktoré absolvovali naši klienti sú jednoznačnou deklaráciou kvality našich služieb.

Cenník jednotlivých ponúkaných služieb si môžte pozrieť TU (ceny uvedené v cenníku sú spravidla orientačné a skutočná cena sa stanovuje vzájomnou dohodou). V prípade že by ste radšej uvítali osobné stretnutie budeme radi, ak nás budete vopred kontaktovať.