Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ (par.57)

        Naša spoločnosť Vám ponúka služby v rámci spracovania podnikateľských zámerov a prípravu potrebných ostatných dokumentov a žiadostí podľa paragrafu 57 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na získanie príspevku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti, či už formou asistencie pri ich spracovaní alebo celkového spracovania komplexného dokumentu obsahujúceho všetky potrebné náležitosti potrebné  pre účely zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

 

Podnikateľské zámery a žiadosti spracúvame na základe požiadaviek klienta v dohodnutom rozsahu. Je na Vás či využijete službu:

 

a)  Asistované spracovanie podnikateľského zámeru a prípravu žiadostí

Služba zahŕňa konzultácie pri spracovaní textovej časti podnikateľského zámeru alebo finančnej analýzy a kalkulácie predpokladaných nákladou buď telefonickou alebo osobnou formou. Cena sa stanovuje po dohode s klientom podľa náročnosti a hradí sa jednorázovo.

 

b)  Spracovanie úplného podniakteľského zámeru a príprav všetkých potrebných dokumentov a žiadostí

Služby zahŕňa kompletné spracovanie podnikateľského zámeru vrátane textových aj tabuľkových častí. V rámci služby Vám pripravíme podnikateľský zámer v rozsahu cca 8 až 16 strán podľa podmienok stanovených Vašim úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé úrady práce majú rôzne interné usmernenia na spracovanie jednotlivých kapitol podnikateľského zámeru, v rámci služby prekonzultujeme tieto body a zámer spracujeme presne podľa ich požiadaviek.

Cena za spracovanie podnikateľského zámeru, žiaadostí a ostatných dokumentov sa dohodne s klientom na základe náročnosti spracovania projektu.

 

 

Nechajte si svoj čas pre činnosti, ktorým sa profesionálne venujete a spracovanie podnikateľského zámerov a žiadostí nechajte na nás.

 

V prípade záujmu o spracovanie  alebo predbežnú cenovú ponuku na spracovanie podniaketľského zámeru a žiadostí nás kontaktujte na

email: info@rodof.sk, tel: 0948 507 653, 0903 555 356, 0905 974 923.

 

 

Chcete vedieť viac o príspevku na podnikanie a o tom čo vás čaká počas vášho podnikania, kliknite pre viac informácií na:

 

Paragraf 51a
Zákon o službách zamestnanosti Živnostenský zákon Obchodný zákonník