Ako založiť s.r.o.

Ako založiť s.r.o. (postup založenia s.r.o.)

V nasledovných riadkoch si môžete prečítať stručné postupy pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzením, základné informácie, ktoré by mal každý poznať a vedieť ešte pred zahájením aktivít smerujúcich k založeniu vlastnej s.r.o. čky.

 

  1. Stanovte si názov vašej spoločnosti – dôležitým faktom je to, že vami vybraný názov spoločnosti sa nesmie zhodovať s už existujúcou spoločnosťou. Jednotlivé existujúce spoločnosti si môžete overiť na stránke http://www.orsr.sk/ .
  2. Zabezpečte sídlo spoločnosti – v závislosti od toho či si sídlo zriadite vo vlastných priestoroch, prenajatých priestoroch alebo využijete služby virtuálnej kancelárie je potrebné pripraviť potrebné doklady k zápisu sídla do obchodného registra.
  3. Kto bude tvoriť samotnú s.r.o. – je potrebné dobre zvážiť kto bude tvoriť spoločníka alebo spoločníkov spoločnosti, kto bude vykonávať funkciu konateľa spoločnosti, kto bude vykonávať funkciu správcu vkladu.
  4. Základné imanie s.r.o. – výška vkladu do základného imania spoločnosti s ručením obmedzením spoločníka alebo viacerých spoločníkov môže v budúcnosti ovplyvniť  hospodárske výsledky vašej s.r.o. aj v prípade, že vaša s.r.o. bude vykonávať menej rozsiahle činnosti. Nemáte dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vkladu do základného imania – aj táto situácia je riešiteľná, obráťte sa na nás.
  5. Výber predmetu podnikania – je potrebné dobre zvážiť aké predmety podnikania si zvolíte pri zriadení vašej spoločnosti. Predmety podnikania si môžete vybrať na stránke: http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie alebo sa k nim dostanete aj cez stránku: http://www.zrsr.sk/ . Máloktorá s.r.o. ale aj živnostník dokáže fungovať s jedným – dvoma – troma predmetmi podnikania, jednotlivé činnosti sa totiž môžu navzájom prelínať a preto je potrebné aspoň prekonzultovať zvolené predmety podnikania so znalou osobou. V prípade záujmu o poradenské služby takéhoto charakteru nás kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy: info@rodof.sk, alebo na tel: 0903 555 356, 0948 507 653.
  6. Príprava dokumentov k podaniu návrhu na zápis spoločnosti do ORSR – niektoré charakteristiky dokumentov sú závislé od viacerých faktorov, v nasledujúcich bodoch uvádzame alternatívny postup pri zakladaní s.r.o.

 

a)      Čo už vieme: poznáme svoj názov spoločnosti, vieme kto bude tvoriť spoločníkov, kto bude vykonávať funkciu konateľa a funkciu správcu vkladu.

b)      Vypracovanie zakladateľských dokumentov (zakladateľská zmluva, zakladateľská listina)

c)      Zabezpečenie overenia potrebných dokumentov (notár – pozor budete platiť v závislosti od počtu dokumentov cca 15 až 30,-eur)

d)     Výber predmetov podnikania – teda živnostenských listov na vami vybraté predmety podnikania (už ich máme uvedené v zriaďovacích dokumentoch – pozor budete platiť za kolky)

e)      Zaslanie dokumentov na Obchodný register – podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra (pozor treba priložiť kolok v hodnote 331,50,-eur, dokumenty dobre prekontrolujte, v prípade, že návrh nebude spĺňať predpísané zákonné náležitosti Obchodný register vašu spoločnosť nezapíše)

f)       Realizácia podnikateľskej činnosti – svoju podnikateľskú činnosť môžete vykonávať až po zapísaní vašej spoločnosti do Obchodného registra SR. Výdavky, ktoré ste mali ešte pred zapísaním vašej spoločnosti do Obchodného registra SR je možné za určitých podmienok zúčtovať vo vašej novej s.r.o. čke. Viac informácií vám poskytne vaša účtovná kancelária.

 

Objednajte si u našej spoločnosti založenie s.r.o. a získajte zľavu na zriadenie virtuálneho sídla. Cenník najdete Tu.