s.r.o. alebo živnosť

s.r.o. alebo živnosť   V krátkosti Vám predkladáme niekoľko faktov ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či si zriadite živnostenské podnikanie alebo si založíte spoločnosť s ručením obmedzeným.   Čo prináša podnikanie formou SZČO teda živnosti:

Výhody:

 • majiteľ si ponecháva celý zisk,
 • nízke počiatočné zriaďovacie náklady,
 • nezávislosť,
 • možnosť využitia paušálnych výdavkov,
 • možnosť vybrať si sústavu účtovníctva (jednoduché alebo podvojné),
 • rýchle a jednoduché založenie firmy (ohlásenie na živnostenskom úrade),
 • pracovná voľnosť,
 • svoje služby je možné poskytovať viacerým obchodným partnerom,
 • výdavky súvisiace s prevádzkovaním živnosti je možné odpočítať od základu dane,
 • ušetrenie na odvodoch: v prípade nižších príjmov len zdravotné poistenie (musíte spolupracovať s Vašou účtovnou kanceláriou),

 

Nevýhody:  

 • ručenie celým svojím majetkom!!!!! vrátane spoločného majetku s manželom/lkou,
 • za všetky záväzky zodpovedá sám,
 • ťažkosti so získavaním kapitálu,
 • spoliehanie sa iba na vlastné sily,
 • paušálne výdavky od r.2013 obmedzené do výšky 420 EUR/mesačne,
 • platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne z vymeriavacieho základu určeného na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov FO, resp. minimálne vo výške:,
 • sociálna poisťovňa: 130,27 EUR + poistenie v nezamestnanosti: 7,86 EUR = 138,13 EUR,
 • zdravotná poisťovňa: 55,02 EUR (stav. január 2013),

   

Čo prináša podnikanie formou obchodnej spoločnosti s.r.o.

 

Výhody:  

 • spoločnosť s ručením obmedzeným ručí len do výšky svojho majetku,
 • nízke základné imanie 5000 EUR,
 • výška vkladu každého spoločníka musí byť aspoň 750 EUR,
 • jednoduché vedenie spoločnosti v prípade jediného majiteľa,
 • stačí jeden zakladateľ, ktorým môže byť aj fyzická osoba (spoločník a konateľ v jednaj osobe),
 • nezaniká smrťou spoločníka,
 • majitelia ručia iba svojím vkladom, resp. do výšky svojho nesplateného vkladu, na ich súkromný majetok sa ručenie nevzťahuje,
 • v prípade, že je majiteľom iba jedna osoba netreba spisovať zakladateľskú listinu formou notárskej zápisnice, stačí len úradne overený podpis zakladateľa,
 • zákaz konkurencie pre všetkých konateľov,
 • nemá povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, ak nedosahuje limity stanovené v zákone o účtovníctve,
 • neplatenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne v prípade, že sa nevykazuje príjem spoločníka prípadne konateľa,
 • výdaje – náklady súvisiace s s. r.o. je možné odpočítať od základu dane z príjmov PO,

 

Nevýhody:  

 

 • môže mať maximálne 50 spoločníkov,
 • spoločnosť vytvára povinne rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určí spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina,
 • právnická osoba s jediným spoločníkom nemôže byt‘ jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • fyzická osoba môže byt‘ jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným,
 • spoločník nemôže vystúpiť zo spoločnosti jednostranným úkonom,

 

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, ktorá forma podnikania je pre vás najvhodnejšia obráťte sa na našu kanceláriu. Osobné stretnutie  si môžete dohodnúť na tel: 0948 507 653, 0903 555 356   Poskytneme Vám sídlo vašej spoločnosti aj ZADARMOklik.