Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest (par. 51a)

        Naša spoločnosť Vám ponúka služby v rámci spracovania podnikateľských zámerov podľa paragrafu 51a zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, či už formou asistencie pri ich spracovaní alebo celkového spracovania komplexného dokumentu obsahujúceho všetky potrebné náležitosti potrebné pre príspevok na podporu vytvárania pracovných miest.

 

Podnikateľské zámery spracúvame na základe požiadaviek klienta v dohodnutom rozsahu. Je na Vás či využijete službu:

 

a)  Asistované spracovanie podnikateľského zámeru

 

Služba zahŕňa konzultácie pri spracovaní textovej časti podnikateľského zámeru alebo finančnej analýzy a kalkulácie predpokladaných nákladov buď telefonickou alebo osobnou formou. Cena sa stanovuje po dohode s klientom podľa náročnosti je jednorázový.

 

b)  Vypracovanie úplného podnikateľského zámeru

 

Služba zahŕňa kompletné spracovanie podnikateľského zámeru vrátane textových aj tabuľkových častí. V rámci služby Vám pripravíme podnikateľský zámer v rozsahu cca 8 až 14 strán podľa podmienok stanovených vašim úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé úrady práce majú rôzne interné usmernenia na spracovanie jednotlivých kapitol podnikateľského zámeru, v rámci služby prekonzultujeme tieto body a zámer spracujeme presne podľa ich požiadaviek.

Cena za spracovanie podnikateľského zámeru sa dohodne s klientom na základe náročnosti spracovania podnikateľského zámeru.

 

 

Nechajte si svoj čas pre činnosti, ktorým sa profesionálne venujete a spracovanie podnikateľských zámerov nechajte na nás.

 

V prípade záujmu o spracovanie podnikateľského zámeru alebo predbežnú cenovú ponuku na spracovanie podnikateľského zámeru nás kontaktujte na email: info@rodof.sk, tel: 0948 507 653, 0903 555 356, 0905 974 923.

 

 

Chcete vedieť viac o príspevku na podnikanie a o tom čo vás čaká počas vášho podnikania, kliknite pre viac informácií na:

Paragraf 51a
Zákon o službách zamestnanosti Živnostenský zákon Obchodný zákonník