Prečo si vybrať práve nás

 •  máme niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním a lektorským zabezpečením najmä kurzov účtovníctva a personalistiky. Naše aktivity v súvislosti s organizáciou kurzov a lektorským zabezpečením sa sústredia najmä na mestá – Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Rožňava, Martin a Žilina. Overiť si to môžete na inštitúciách kde sme realizovali alebo zabezpečovali vzdelávacie aktivity – jednotlivé úrady práce sociálnych vecí a rodiny takmer po celom Slovensku, celoslovenské vzdelávacie spoločnosti ako skupina VaV z Prešova, spoločnosť ECON vs, s.r.o., a ďalšie
 • naši lektori sú profesionáli z praxe, ich odborné pozadie je 100% zárukou, že Vám poskytnú tie najaktuálnejšie informácie z danej problematiky.
 • naše vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
 • v rámci absolvovania našich vzdelávacích kurzov účtovníctva a kurzov personalistiky získate podrobné podkladové materiály v tlačenej podobe, vzory príkladov, odbornú literatúru, zákonné podklady ku kurzom
 • v rámci vzdelávacích programov kurzov účtovníctva a kurzov personalistiky využívame jeden z najlepších softvérov na Slovensku – KROS, v rámci neho moduly Alfa, Alfa plus, Omega a Olymp.
 • Ak budete mať po ukončení kurzu akýkoľvek problém alebo dotaz, ktorý Vám nie je úplne zrejmý z absolvovaného kurzu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a naši odborní pracovníci Vám radi odpovedia na Vaše otázky.Na čo sa treba sústrediť pri výbere vzdelávacej organizácie alebo výbere kurzu

 • cena za kurz nie je vždy smerodajná, preverte si dĺžku jeho trvania a porovnajte si ju s ostatnými vzdelávacími organizáciami, treba si uvedomiť že ak nájdete napr. kurz podvojného účtovníctva s rozsahom 100 hodín, tu niečo nebude v poriadku, účtovníctvo nie sú fazuľky, v dnešnej dobe je účtovníctvo jedným z najkomplikovanejších odborov vzhľadom na neustále meniacu sa legislatívu v tejto oblasti
 • preverte si ako dlho organizácia funguje a aké má referencie
 • preverte si aké má lektorské zabezpečenie, aby to neboli teoretici bez praktických skúseností
 • lektor musí byť „odborníkom“ z danej oblasti
 • akreditované vzdelávacie programy majú záruku odbornej garancie
 • preverte si, či v rámci vzdelávacej aktivity dostanete aj nejaké podporné materiály (literatúru, praktické príklady, CD, …) a či ich cena je zahrnutá v cene za aktivitu
 • kurzy typu účtovníctvo, personalistika, … by sa mali relizovať s využitím vhodného softvérového programu